De week van de Brusselse thuislozenzorg,
wat is dat ?

Jaarlijks organiseren de Bico-Federatie, het Kenniscentrum WWZ, de AMA-Federatie en CDCS-CMDC beurtelings, maar in nauwe samenwerking, de Week van de Brusselse thuislozenzorg. De Bico-Federatie is aan zet voor deze 21ste editie.

Tijdens die week zet de Brusselse thuislozenzorgsector haar deuren open. Iedereen kan dan de organisaties gaan bezoeken van maandag tot en met donderdag. Tenslotte sluiten we traditioneel af met een intersectorale studiedag op vrijdag.

Er is een grote behoefte aan contacten tussen de werkers en organisaties die met dak- en thuislozen bezig zijn. Deze week wordt traditioneel afgesloten met een studiedag. De positieve effecten van deze ontmoetingsweek zijn talrijk. Vaak worden tijdens de bezoeken afspraken gemaakt tussen organisaties. Het motto van dit event: het is gemakkelijker om samen te werken met een dienst die je beter hebt leren kennen.

Het initiatief ontstond in 2001 en blijft uitbreiden en nieuwe samenwerkingsvormen genereren. Organisaties uit andere sectoren worden eveneens uitgenodigd om hun deuren te openen wanneer zij betrokken zijn bij de problematiek van de thuisloosheid. Die kan immers niet geïsoleerd worden van andere maatschappelijke vraagstukken.