Week van de Brusselse thuislozenzorg

Sinds 2000 organiseren de Bico-federatie, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio-Overleg Thuislozenzorg, de Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CDMC) om beurt en in partnerschap ’De week van de Brusselse thuislozenzorg’. Het doel van deze week is om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook een brug te slaan naar andere sectoren die met hetzelfde publiek en dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Bijzonder aan dit project is dat de welzijnswerkers elkaar opzoeken op de werkplek, in de voorziening, zodat ze elkaar persoonlijk leren kennen en netwerking tot stand komt over de taalgrenzen en schotten tussen sectoren.

Editie 2019: Focus op het werk met kinderen en jonge volwassenen

Elk jaar wordt de Week van de Brusselse Thuislozenzorg georganiseerd rond een specifiek thema. Voor deze 18de editie hebben we ervoor gekozen om een kwetsbaar publiek in de schijnwerpers te zetten: baby’s, kinderen en jonge volwassenen. Uit de laatste tellingen van la Strada (Bruss’Help) blijkt een aanzienlijke en zorgwekkende toename van het aantal kinderen op straat en in de opvangstructuren. We zullen initiatieven, projecten, oplossingen,… die voor hen bedoeld zijn, onder de aandacht brengen.

In 2019 vindt de Week van de Brusselse Thuislozenzorg plaats van 25 tot en met 29 november 2019.

Het programma voorziet op maandag 25/11, dinsdag 26/11, woensdag 27/11 en vrijdag 29/11 drie (gratis) bezoekmomenten:

van 9u. tot 10u.30
van 11u. 30 tot 13u.
van 15u. tot 16u.30

Naargelang de mogelijkheden van elke gastorganisatie worden groepen van 8 tot 20 bezoekers gevormd.
De welzijnswerkers kunnen zelf hun programma samenstellen maar de inschrijving (via menu website: deelnemen) is verplicht.

De bezoeken vinden plaats op de werkplek van de gastorganisatie, die zo de gelegenheid heeft om haar missie en werkwijze en haar projecten voor te stellen en goede praktijken met betrekking tot het thema van deze editie uit te wisselen.

Op donderdag 28 november 2019 organiseren we een studiedag waarop we dieper willen ingaan op het thema van deze 18de editie.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Eva Renier van de Bico-federatie:

commu@federationbicofederatie.be, 02 513 58 76.